Sort by:
Munira Abaya

Munira Abaya

LE 1,499.00
Gamila Abaya

Gamila Abaya

LE 999.00
Pearl Abaya

Pearl Abaya

LE 1,499.00
Ramala Abaya

Ramala Abaya

LE 1,299.00
Ghalia Abaya

Ghalia Abaya

LE 1,299.00
Hafsah Abaya

Hafsah Abaya

LE 1,299.00
Maibe Abaya

Maibe Abaya

LE 1,299.00
Hyat Abaya

Hyat Abaya

LE 1,299.00
Flora Abaya

Flora Abaya

LE 1,299.00
Farida Abaya

Farida Abaya

LE 1,299.00
Saga Abaya

Saga Abaya

LE 1,299.00
Lotus Abaya

Lotus Abaya

LE 1,299.00
Zahra Abaya

Zahra Abaya

LE 1,299.00
Feyrouz Abaya

Feyrouz Abaya

LE 1,299.00
Dalal Abaya

Dalal Abaya

LE 1,299.00
Safiya Abaya

Safiya Abaya

LE 1,299.00
Yafa Abaya

Yafa Abaya

LE 1,699.00
Olivia Abaya

Olivia Abaya

LE 1,599.00LE 899.00
Lara Abaya

Lara Abaya

LE 1,999.00LE 699.00
Julia Abaya

Julia Abaya

LE 2,199.00LE 1,229.00
Lilly Abaya

Lilly Abaya

LE 2,669.00LE 899.00
Sophia Abaya

Sophia Abaya

LE 2,999.00LE 999.00
Valerie Abaya

Valerie Abaya

LE 1,999.00LE 1,209.00
Long Sleeves Basic Dress

Long Sleeves Basic Dress

LE 1,659.00LE 699.00
No Sleeves Basic Dress

No Sleeves Basic Dress

LE 1,499.00LE 649.00
Palm Kaftan

Palm Kaftan

LE 1,999.00LE 1,099.00
Camellia Kaftan

Camellia Kaftan

LE 1,999.00LE 699.00
Royal Istikbal Abaya

Royal Istikbal Abaya

LE 1,999.00LE 699.00
Zinnia Istikbal Abaya

Zinnia Istikbal Abaya

LE 1,999.00LE 699.00
Fayroz Istikbal Abaya

Fayroz Istikbal Abaya

LE 1,799.00LE 999.00
Violet Istikbal Abaya

Violet Istikbal Abaya

LE 1,999.00LE 699.00
Dahabya Istikbal Abaya

Dahabya Istikbal Abaya

LE 1,799.00LE 929.00
Folklore Istikbal Abaya

Folklore Istikbal Abaya

LE 1,599.00LE 939.00
Velvet Istikbal Abaya

Velvet Istikbal Abaya

LE 1,599.00LE 939.00
Paisley Istikbal Abaya

Paisley Istikbal Abaya

LE 1,299.00LE 799.00
Safa Istikbal Abaya

Safa Istikbal Abaya

LE 999.00LE 499.00
Safa Istikbal Abaya

Safa Istikbal Abaya

LE 999.00LE 499.00
Butterfly istikbal Abaya

Butterfly istikbal Abaya

LE 779.00LE 499.00
Dahlia Istikbal Abaya

Dahlia Istikbal Abaya

LE 1,599.00LE 779.00